dnes je 19.5.2022

Input:

Dôležitá akreditácia pre Kompetenčné centrum

9.5.2022, Zdroj: Národný bezpečnostný úrad

Európska komisia oficiálne potvrdila, že Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB), teda príspevková organizácia Národného bezpečnostného úradu, je spôsobilé na správu európskych finančných prostriedkov. KCCKB zo zákona plní úlohy Národného koordinačného centra (NCC). Od začiatku mája má Bruselom uznané kapacity na manažment priamej finančnej podpory Únie vrátane grantov udeľovaných bez výzvy na predkladanie návrhov.

NCC tiež môže rozdeľovať peniaze získané od Európskej komisie ďalším subjektom cez mechanizmus tzv. kaskádového financovania. Prvé výzvy k financovaniu dôležitých tém kybernetickej bezpečnosti budú otvorené začiatkom roka 2023. 

Prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2021/887 bolo v roku 2021 zriadené Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií  (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence